Što je cilj psihoterapije?

Niti jedan terapeutski postupak nema za cilj mijenjanje vanjskih događaja, već je usmjeren na mijenjanje unutrašnje percepcije koju osoba stvara o tim događajima. Cilj psihoterapije je naučiti klijente da su sami odgovorni za svoj život i ponašanja koja izabiru.